คำศัพท์เกี่ยวกับความลับ
 
 
 
to leak - (ความลับ) หลุดลอดออกมา ปล่อยให้ความลับรั่วไหล
 
"Somebody has leaked the diplomatic cables."
 

 
whistle blower - คนที่นำความลับนั้นๆมาเปิดเผยให้รู้ 
 
 
 
spill the beans - เป็นกริยา บอกความลับให้คนอื่นๆรู้
 
Josie spilled the beans on her relationship with her boss
 
 

 
let the cat out of the bag - สำนวน แปลว่า ปล่อยให้ัึความลับรั่วไหล 
 
Don't let the cat out of the bag! I want his present to be a secret.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
 

Comment

Comment:

Tweet

thank

#3 By (115.84.117.33|115.84.117.33) on 2015-05-02 01:19

I like the way you write the post.

#2 By Buy Dissertation Online (110.38.48.143) on 2011-10-13 21:46

thnx

#1 By mayjung08 (124.121.26.27) on 2011-05-16 19:12