การเขียนให้ประสบความสำเร็จ  เรียบเรียงจาก Successful  Writing Proficiency

 

     คิดว่าคงจะเคยได้การบ้านประเภทที่ให้เขียน essay เกี่ยวกับการบรรยายลักษณะคนใช่มั้ยคะ  บางทีก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเขียนอย่างไรและจะเขียนเรื่องอะไรบ้าง ก็เลยลองเรียบเรียงจากหนังสือเล่มข้างต้นนี้ค่ะ เพราะคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆเลย

 

 จะทำอย่างไรดีหากได้รับการบ้านแบบนี้   

*  ดูรูปคนคนหนึ่งแล้วลองอธิบายถึงลักษณะภายนอก  บุคลิกภาพ และไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิต

ก่อนอื่นสิ่งที่ควรจะทำก็คือ ไล่ดูลักษณะต่างๆจากรูป หรือจินตนาการถึงรูปคนที่คุณจำเป็นต้องเขียนถึง

 ลักษณะภายนอก-                   

 คุณจะอธิบายลักษณะภายนอกของคนในรูปนั้นๆอย่างไร

  อะไรคือลักษณะเด่นที่สังเกตเห็นได้ง่ายที่สุด

 กิริยาอาการที่บุคคลนั้นๆกระทำ วิธีการมองดูสิ่งต่างๆ  ขณะนั้น 

 

บุคลิกภาพ

จินตนาการไปว่าเค้าน่าจะเป็นคนนิสัยแบบไหน  

 

ไลฟ์สไตล์

ลองจินตนาการถึงอาชีพ  ความต้องการ  งานอดิเรก  กิจวัตรประจำวัน ฯลฯ